top of page
Juleutsikt

ÅPNINGSTIDER, JUL & NYTTÅR

BUTIKK   Uke 51

Mandag - torsdag      

Fredag                     
Lille julaften            

Julaften                                            

09.00-21.00

09.00-22.00
09.00-20.00

08.00-16.00

BUTIKK   Uke 52

BUTIKK   Uke 1

Mandag       

Tirsdag-torsdag              Fredag-lørdag  

Søndag                                           

11.00-21.00

09.00-21.00
09.00-22.00

09.00-21.00

1. juledag      

2. juledag                     
Onsdag-torsdag            

Fredag                        

Lørdag
Nyttårsaften                    

Stengt

11.00-21.00
09.00-21.00

09.00-22.00

09.00-22.00

11.00-18.00

RESTAURANT    Uke 51

Mandag - torsdag      

Fredag                     
Lille julaften            

Julaften                        

                    

11.30-22.00

11.30-23.00
11.30-20.00

11.00-17.00

RESTAURANT    Uke 52

1. juledag      

2. juledag                     
Onsdag-torsdag            

Fredag                        

Lørdag
Nyttårsaften                    

Stengt

11.30-22.00
11.30-22.00

11:30-23:00

11.30-23.00

11.00 -19.00

RESTAURANT    Uke 1

Mandag       

Tirsdag-torsdag              Fredag-lørdag  

Søndag                                           

11.30-22.00

11.30-22.00
11.30-23.00

11.30-22.00

* Kjøkkenet stenger en time før

bottom of page